Varnostni faktor

Varnostni faktor je majhen, kadar imamo veliko število zanesljivih podatkov in velik v primeru pomanjkljivih podatkov. Faktor 10 x uporabljamo pri ekstrapolaciji raziskav, ki trajajo dlje časa in so potekale tudi na človeku, 100 x faktor je potreben, če nimamo zanesljivih podatkov o delovanju snovi na človeka, nerejene so raziskave na več živalskih vrstah. 100 ...

Fini delci

Fini delci nastanejo z drobljenjem večjega kosa materiala. Lastnosti delcev, ki pri tem nastanejo, so odvisne od snovi, ki predstavlja osnovni vir prašenja. V zraku najdemo veliko finih delcev, ki so različne velikosti. Glede na velikost delcev, njihovo gostoto in obliko se delci lahko izločijo iz atmosfere že kmalu po nastanku ali pa potujejo na ...